Korzystanie z połączeń manualnych

W tym artykule wyjaśniamy, czym są połączenia manualne oraz w jaki sposób z nich korzystać. Czym są połączenia manualne? Czasami może zdarzyć się sytuacja, w której automatyczne generowanie identyfikatorów nie jest wystarczające do pokrycia potrzeb. Dla...

Łączenie produktów z magazynem Baselinker

W tym artykule opisujemy, w jaki sposób łączone są wprowadzone w panelu produkty, z systemem Baselinker. Łączenie produktów Łączenie produktów z magazynem Baselinker jest jedną z najważniejszych funkcji systemu SellPander. Dzięki niej możliwa jest pełna obsługa...