Łączenie produktów z magazynem Baselinker

W tym artykule opisujemy, w jaki sposób łączone są wprowadzone w panelu produkty, z systemem Baselinker.

Łączenie produktów

Łączenie produktów z magazynem Baselinker jest jedną z najważniejszych funkcji systemu SellPander. Dzięki niej możliwa jest pełna obsługa produktów pojawiających się w zamówieniu, według dokładnych potrzeb danego klienta.

Łączenie z systemem Baselinker następuje na dwóch płaszczyznach:

 • Łączenie z zamówieniami – służy do pobierania informacji o zamówieniach
 • Łączenie z magazynem – służy do rozbijania zestawów na produkty fizyczne.

W przypadku łączenia z zamówieniami pobierane są wartości SKU produktów znajdujących się w zamówieniu, które następnie są porównywane z wartościami Prefix/SKU tabeli zestawy.

Oznacza to, że aby system mógł poprawnie obsłużyć zamówienie (tj. „rozbić” zestaw), numer SKU produktu z zamówienia musi zostać dodany do systemu SellPander w formie zestawu.

 • SellPander
Fig. 1 – Zamówienie Baselinker z podanym numerem SKU
 • SellPander
Fig. 2 – Zestaw w panelu SellPander z tym samym numerem SKU

Łączenie z magazynem

W przypadku łączenia z magazynem produktów, istnieje rozdzielenie pomiędzy modułami zestawów statycznych i zestawów dynamicznych.

Dla zestawów statycznych, połączenie z magazynem realizowane jest w taki sam sposób, jak połączenie z zamówieniami, a więc po numerze SKU. Aby rozbicie zestawu było możliwe, należy podać numery SKU jego składników w tabeli „produkty” danego zestawu.

 • SellPander
Fig. 3 – Produkty w magazynie Baselinker z określonymi numerami SKU
 • SellPander
Fig. 4 – Te same produkty w systemie SellPander

W przypadku zestawów dynamicznych, ze względu na stosowanie unikalnych identyfikatorów, istnieje możliwość połączenia na podstawie numeru SKU (zalecane) lub, jeżeli nie jest to możliwe – na podstawie jednego z opisów dodatkowych. Ustawienie to można zmienić w panelu, w zakładce „Ustawienie > Baselinker”, pole „Połącz fizyczne produkty na podstawie”

Tworzenie identyfikatorów (zestawy dynamiczne)

W module zestawów dynamicznych, w celu połączenia produktu fizycznego na podstawie wybranej konfiguracji, system SellPander stosuje autorski sposób tworzenia identyfikatorów. Dzięki temu, odwołania do produktów tworzone są dynamicznie i na bieżąco, co eliminuje potrzebę żmudnego i ręcznego przypisywania. Każdy identyfikator powstaje według poniższego schematu:

[Prefix/SKU produktu]-[Short wartości 1]-[Short wartości 2]-[Short wartości 3]

W przypadku, gdy produkt zależny jest tylko od jednej wartości (np. od koloru), ostatnie dwa człony identyfikatora są pomijane.

W zrozumieniu działania tego systemu pomoże poniższy przykład.

Przykład:

Wprowadzamy do systemu produkt „koszula”, który występuje w czterech kolorach – białym, czarnym, zielonym i niebieskim.

Wartości parametru „kolor”, wraz z short’ami prezentują się następująco:

WartośćShort
BiałyBIA
CzarnyCZA
ZielonyZIE
NiebieskiNIE
Tabela 1 – wartości parametru „kolor”

Ustalmy, że pole Prefix/SKU produktu „Koszula” nosi nazwę „KOSZULA_001„. Podczas wybierania opcji koloru, system utworzy identyfikatory, w zależności od wybranej wartości, według poniższej tabeli:

Wybrana wartośćUtworzony identyfikator
BiałyKOSZULA_001-BIA
CzarnyKOSZULA_001-CZA
ZielonyKOSZULA_001-ZIE
NiebieskiKOSZULA_001-NIE
Tabela 2 – Identyfikatory produktów

Odwołania do podanych identyfikatorów muszą znaleźć się w systemie Baselinker. W przypadku wybrania opcji „Połącz po SKU”, należy po prostu zastosować opisywane identyfikatory jako numery SKU produktów

 • SellPander
Fig. 5 – Łączenie produktów po SKU

Łączenie po opisach dodatkowych

Jeżeli nie ma możliwości połączenia produktów dynamicznych po numerach SKU (np. ponieważ numery SKU zostały już wykorzystane i posiadają inną, niemożliwą do zmiany strukturę), istnieje możliwość połączenia produktów fizycznych na podstawie opisu dodatkowego 1 lub opisu dodatkowego 2 (wg. wyboru).

Opcja ta jest niezalecana, ponieważ powoduje ona większą ilość zapytań wysyłanych do systemu Baselinker, co może spowodować zmniejszoną wydajność aplikacji.

W przypadku łączenia produktów na podstawie opisów dodatkowych, identyfikatory produktów systemu SellPander należy wstawić w odpowiednio pole „opis dodatkowy 1” lub „opis dodatkowy 2”.

 • SellPander
Fig. 6 – Dodawanie identyfikatora produktu w pole „opis dodatkowy 1”

W przypadku łączenia produktów na podstawie opisów brana pod uwagę jest nazwa produktu. Wszystkie produkty skojarzone z daną wariacją muszą zawierać w swojej nazwie, nazwę tejże wariacji. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe odnalezienie podanego produktu.

Przykład:

Zestaw „koszula 4 kolory” składa się z jednego produktu o nazwie „koszula kolor” i wartości pola Prefix/SKU „KOSZULA_001”. W zależności od wybranego koloru, utworzone identyfikatory to KOSZULA_001-BIA, KOSZULA_001-ZIE, KOSZULA_001-NIE, KOSZULA-001-CZA.

Ponieważ zdecydowano się na opcję „połącz po opisie dodatkowym”, system połączy się z magazynem Baselinker, a następnie pobierze wszystkie produkty zawierające w swojej nazwie frazę „koszula kolor”. W kolejnym kroku, system SellPander przeszuka każdy z podanych produktów pod kątem podanego opisu. Jeżeli w którymś z nich odnajdzie wymagany identyfikator, doda tenże produkt do zamówienia.

Ze względu na sposób działania systemu, zalecane jest, aby jako nazwę w systemie SellPander stosować frazę, która pokrywa wszystkie wymagane produkty, ale nie wykracza znacznie poza nie.

Przykład:

Fraza „koszula model XYZ” pokrywa znacznie mniejszą ilość produktów, aniżeli sama fraza „koszula”. Zalecane jest więc użycie frazy „koszula model XYZ” (pod warunkiem, że pokrywa ona wszystkie koszule, które mogą zostać „podmienione” za dany produkt), ponieważ system będzie musiał przeszukać mniejszą ilość produktów.

 • SellPander
Fig. 7 – Zestaw koszul z produktem o nazwie „koszula kolor”
 • SellPander
Fig. 8 – Poprawne nazwy produktów w magazynie Baselinker (system pokrywa wszystkie produkty)
 • SellPander
Fig. 9 – Niepoprawne nazwy produktów w magazynie Baselinker (warianty biały i niebieski nie zostaną odnalezione)

Powiązane artykuły

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.