Dropshipping Przekazywanie zamówień

Sprawniejsze i szybsze przekazywanie zamówień pomiędzy hurtownikami a dystrybutorami działającymi w modelu dropshipping.

Moduł „Przekazywanie zamówień” pozwala na łatwe przekazanie zamówienia z BaseLinkera dystrybutora na konto hurtowni. Dzięki temu dystrybutor nie musi tworzyć go ręcznie. Dodatkowo można w ten sposób przekazywać również numery listów przewozowych.

 

Co zyskujesz?

Dzięki modułowi „Przekazywanie zamówień” możesz zyskać:

Szybsze przekazywanie zamówień

Moduł daje możliwość kontrahentom automatycznego przekazywania swoich zamówień do hurtowni, bez konieczności ich ręcznego tworzenia.

Dodawanie swoich dystrybutorów

Jako hurtownik możesz dodać swoich kontrahentów do listy, aby w łatwy sposób odbierać od nich zamówienia.

Oszczędność czasu

Oszczędzaj czas, który przeznaczasz na ręczne tworzenie zamówień i przekazywanie ich hurtownikom.

Jak to działa?

Zobacz jak dokładnie przebiega cały proces integracji

^

Dodaj swojego kontrahenta

  • Aby możliwe było dodanie dystrybutora, musi on posiadać konto w systemie SellPander, a także osobny numer statusu w BaseLinkerze, do którego mają zostać przekazane zamówienia.
^

Hurtownik przekazuje adres do przesyłania zamówień

  • Dystrybutor za pomocą otrzymanego linku może automatycznie przesyłać zamówienia. a
^

Przekazanie zamówienia

  • W momencie gdy na konto dystrybutora wpadnie nowe zamówienie, ustawia on wywołanie akcji „Przekaż zamówienie”. Kiedy ona się wykona to zamówienie zostanie przekazane do BaseLinkera hurtownika.
^
Listy przewozowe

  • W podobny sposób hurtownik może przekazać swojemu kontrahentowi adres do zwracania numerów listów przewozowych. a

Zdecyduj się już dziś

Zautomatyzuj swoją sprzedaż w jeszcze większym stopniu!