Korzystanie z połączeń manualnych

W tym artykule wyjaśniamy, czym są połączenia manualne oraz w jaki sposób z nich korzystać.

Czym są połączenia manualne?

Czasami może zdarzyć się sytuacja, w której automatyczne generowanie identyfikatorów nie jest wystarczające do pokrycia potrzeb. Dla przykładu rozważmy następującą sytuację:

Przykład:

W serwisie aukcyjnym sprzedawany jest zestaw garniturowy, w którym jako dodatek, do wyboru możliwe są dwa akcesoria:

 • Spinki do mankietów
 • Spinka do krawata

Załóżmy, że w przypadku wyboru spinek do mankietów, klient może zdecydować się na jeden z trzech wariantów: wzór 1, wzór 2 i wzór 3, natomiast w przypadku wyboru spinki do krawata, taka opcja nie jest dostępna.

Sytuacja taka może powodować pewien konflikt, ponieważ utworzony produkt „Akcesorium” powinien być zależny od 2 parametrów (Rodzaj – spinki do mankietów lub spinka do krawata, wzór – wzór 1, wzór 2 lub wzór 3), ale automatycznie utworzone połączenia nie spełniają oczekiwań (należałoby utworzyć 3 takie same produkty dla spinki do krawata).

W sytuacji, podobnej do opisywanej, warto skorzystać z systemu połączeń manualnych. Pozwala on na przypisanie dowolnego identyfikatora dla każdej możliwej kombinacji. Dzięki temu, dla kombinacji, w których skład wchodzą spinki do mankietów, możemy zastosować identyfikatory unikalne dla każdego wzoru, natomiast dla kombinacji ze spinką do krawata – zawsze ten sam identyfikator.

Poniżej przedstawiamy, w jaki sposób dokonać konfiguracji połączeń manualnych.

Tworzenie zestawu

Przed przystąpieniem do konfiguracji połączeń manualnych, musimy utworzyć zestaw wraz z produktem, do którego taką konfigurację zastosujemy.

Zaczynamy od utworzenia parametrów. W omawianym przypadku będą to 2 wartości: rodzaj akcesorium (Spinki do mankietów, spinka do krawata), oraz wzór (wzór 1, wzór 2, wzór 3).

W tym celu logujemy się do panelu aplikacji SellPander i wybieramy zakładkę „Parametry”

 • SellPander
Fig. 1 – Zakładka „Parametry”

Następnie podajemy nazwę parametru (Rodzaj akcesorium) i klikamy przycisk „Dodaj parametr”. Zostajemy przekierowanie do formularza dodawania wartości, gdzie uzupełniamy dane według założonego schematu

 • SellPander
Fig. 2 – Dodawanie wartości

Po dodaniu wartości dla parametru „Rodzaj akcesorium”, powtarzamy procedurę dla parametru „Wzór”. Po zakończeniu konfiguracji zakładka „Parametry” powinna prezentować się następująco:

 • SellPander
Fig. 3 – Tabela parametry po konfiguracji

W następnym kroku dodamy nowy zestaw dynamiczny. W tym celu udajemy się do zakładki „Zestawy”, gdzie w sekcji „Dodaj zestaw” uzupełniamy pola następującymi danymi:

 • Nazwa: Zestaw z akcesorium
 • Prefix/SKU: ZEST-ACS
 • SellPander
Fig. 4 – Dodawanie nowego zestawu

Klikamy przycisk „Dodaj zestaw” i zostajemy przekierowanie do formularza konfiguracji. Upewniamy się, że pole „Zestaw statyczny (stały)?” jest odznaczone, oraz dodajemy dwa parametry: rodzaj akcesorium i wzór, zaznaczając wszystkie możliwe wartości. Należy pamiętać, że w przypadku konfiguracji zestawu kolejność parametrów nie ma znaczenia (inaczej niż w przypadku konfiguracji produktu).

 • SellPander
Fig. 5 – Formularz konfiguracji zestawu

Następnie klikamy przycisk „Zapisz”. Nasz nowo utworzony zestaw możemy zobaczyć w tabeli „zestawy”

 • SellPander
Fig. 6 – Tabela „Zestawy”

Konfiguracja połączeń manualnych

W kolejnym kroku dodamy do naszego zestawu produkt, dla którego skonfigurujemy połączenia manualne. Znajdując się nadal w tabeli zestawów, klikamy przycisk „Edytuj produkty” przy nowo dodanej pozycji, a następnie w zakładce produktów uzupełniamy sekcję „Dodaj produkt” następującymi danymi:

Nazwa: Akcesorium
Prefix: PROD-ACS

 • SellPander
Fig. 7 – Dodawanie nowego produktu

Po kliknięciu przycisku „dodaj” zostajemy przekierowani do formularza edycji produktu, gdzie upewniamy się, że pole „Produkt statyczny (stały)?” jest odznaczone. Następnie przypisujemy oba parametry zestawu i zaznaczamy pole „Produkt powiązany manualnie”.

 • SellPander
Fig. 8 – Formularz konfiguracji produktu

Klikamy przycisk „zapisz” i zostajemy przekierowani do tabeli produktów. Aby skonfigurować połączenia manualne, klikamy przycisk „konfiguruj” znajdujący się w kolumnie „Konfiguruj przypisanie”

 • SellPander
Fig. 9 – Tabela produktów, konfiguracja manualna

Zostajemy przekierowani do formularza edycji połączeń manualnych. W formularzu tym znajdują się wszystkie możliwe kombinacje produktowe, dla których możemy przypisać identyfikatory. Dla naszego przykładu załóżmy, że Spinki do mankietów zawierają identyfikatory MNK-WZ1, MNK-WZ2, MNK-WZ3, natomiast spinka do krawata – KWT-DEF.

 • SellPander
Fig. 10 – Konfiguracja połączeń manualnych

Po uzupełniania formularza klikamy przycisk „Zapisz”. Od teraz zamiast automatycznie generowanych identyfikatorów, system będzie korzystał z tych przypisanych w połączeniach manualnych.

Powiązane artykuły

Dodawanie zestawu dynamicznego
Konfiguracja zestawu z wieloma parametrami
Konfiguracja zestawu z wieloma produktami, o różnych parametrach
Konfiguracja zestawu zawierającego produkty dynamiczne i statyczne

Spis treści