Edycja wariantów w aukcji allegro

Moduł Edycja wariantów w aukcji allegro służy do aktualizacji opisu oferty, tak by był on zgodny z wariantami, które mamy dostępne w magazynie. Funkcja edytuje jedynie fragment opisu oferty, który wskażemy poprzez frazy początkową i końcową. Aby zacząć konfiguracje, w zestawach dynamicznych należy przejść do 'Dodatki’ > 'Edycja wariantów w aukcji allegro’.

  • SellPander
Fig. 1 Zakładka edycja wariantów w aukcji allegro

Następnie naciskamy przycisk 'Dodaj ustawienie’ po czym wyświetli nam się okno.

  • SellPander
Fig. 2 Okno ustawień

Fraza początkowa – tekst po wystąpieniu którego, kolejne wpisy opisują dostępne warianty

Fraza końcowa – tekst po wystąpieniu którego kończą się wpisy opisujące dostępne warianty

Szablon wariantu – zdefiniowany przez użytkownika szablon pojedynczego wpisu opisującego dany wariant

Typ szablonu wariantu – opcja formatowania sekcji. Definiuje sposób w jaki mają być ze sobą połączone wpisy, pomiędzy frazą początkową, a frazą końcową.

  1. Paragraf – wpisy opisujące warianty to paragrafy znajdujące się w tej samej sekcji co fraza początkowa
  2. Lista – wpisy opisujące warianty to elementy listy znajdujące się w tej samej sekcji co fraza początkowa
  3. Sekcja – wpisy opisujące warianty to oddzielne sekcje znajdujące się między sekcją zawierającą frazę początkową, a sekcją zawierającą frazę końcową

Zestaw dynamiczny – zestaw którego dany wpis konfiguracyjny dotyczy, mapowany z aukcją po SKU

Szablon zawiera zdjęcie – czy wpis szablonu powinien zawierać zdjęcie. Zdjęcie pobierane jest z baselinker’a. Dostępne tylko jeśli zaznaczony Typ szablonu wariantu to sekcja.

Typ sekcji – która z kombinacji (tekst, tekst i zdjęcie, zdjęcie i tekst) powinna zostać zastosowana jeśli wybrany Typ szablonu wariantu to sekcja.

Szablon wariantu – Szablon wariantu to tekst do którego zostanie podstawiona nazwa wariantu. Aby umiejscowić nazwę wariantu w szablonie należy użyć znacznika specjalnego (tagu) [NAZWA_WARIANTU]

 W szablonie wariantu można używać znacznika html <b> by pogrubić fragment tekstu.

Przykładowe szablony:

  • Przedmiot w kolorze [NAZWA_WARIANTU]
  • Kolor <b>[NAZWA_WARIANTU]</b>

Aktualizacja odbywa się raz na 2 godziny. Usuwane jest wszystko między frazą początkową i końcową, a następnie, na podstawie dostępności wariantów w magazynie, dodawane są wpisy na podstawie ustalonego szablonu.

Pierwsza konfiguracja

Przed dodaniem konfiguracji dla danego zestawu należy uprzednio odpowiednio przygotować opis aukcji.

Po pierwsze należy zdeterminować który Typ szablonu wariantu chcemy zastosować.

W przypadku Paragrafu lub Listy należy dodać do opisu nową sekcję zawierającą tekst, który będzie naszą Frazą początkową – powinien być to unikalny tekst, nie powtarzający się nigdzie w opisie. Optymalna długość frazy początkowej to ok. 50 znaków.

W przypadku Sekcji należy dodać do opisu jedną lub dwie sekcje. Pierwsza sekcja to sekcja, która będzie zawierać Frazę początkową. Ta sekcja będzie granicą, za którą algorytm może dokonywać zmian.

Opcjonalne jest dodanie drugiej sekcji zawierającej Frazę końcową. Jest to konieczne tylko jeśli chcemy by po prezentacji dostępnych wzorów opis zawierał dalszą treść. Jeśli prezentacja wariantów kończy opis, nie trzeba uwzględniać sekcji z Frazą końcową.

Typy szablonu wariantu

Określa sposób w jaki szablon wariantu zostanie umieszczony w opisie.

Typy Paragraf oraz Lista bazują na pojedynczej sekcji. Są ograniczone jedynie do tekstu – nie można tutaj uwzględnić zdjęć wariantu.

W przypadku użycia tych typów należy poświęcić całą sekcję na warianty. Sekcja powinna zawierać jedynie Frazę początkową. Nie należy stosować Frazy końcowej.
 Typ Sekcja rozdziela poszczególne wpisy na sekcje. Dzięki takiemu rozdzieleniu można uwzględnić w sekcjach zdjęcia danego wariantu. Można również ustalić typ sekcji czyli kolejność wyświetlania zdjęcia i tekstu.

Historia operacji

W górnej części ekranu w tym module, znajdziemy opcję wyboru dwóch opcji: 'Konfiguracja’ oraz 'Historia operacji’. Pierwsza opcja jest wybierana automatycznie i została omówiona wyżej. Po wyborze drugiej opcji, zobaczymy widoczne opcje:

  • SellPander
Fig.3 Historia operacji

W tym miejscu możemy zobaczyć, które operację zostały wykonane na naszym koncie. Również mamy opcję wyszukać konkretną aukcję po nazwie oferty. Dodatkowe informację, które się pojawiają jest to dokładna data oraz godzina kiedy zmiana została wykonana.

Spis treści