Korzystanie z połączeń manualnych

W tym artykule wyjaśniamy, czym są połączenia manualne oraz w jaki sposób z nich korzystać. Czym są połączenia manualne? Czasami może zdarzyć się sytuacja, w której automatyczne generowanie identyfikatorów nie jest wystarczające do pokrycia potrzeb. Dla...