Edycja danych do faktury

W tym artykule wyjaśniamy w jaki sposób zmienić dane pojawiające się na fakturze. Edycja danych konta Aby edytować dane swojego konta, zaloguj się do panelu aplikacji SellPander, a następnie z menu nawigacji wybierz opcję „Ustawienia”. Fig. 1 –...