Importowanie parametrów

W tym artykule wyjaśniamy w jaki sposób dokonać importu parametrów i ich wartości z pliku CSV.

Importowanie parametrów

Importowanie parametrów to funkcja pozwalająca na szybkie i sprawne dodanie wielu parametrów, wraz z przypisanymi do nich wartościami, do systemu SellPander. Całość odbywa się z wykorzystaniem pliku CSV. Plik taki możliwy jest do przygotowania za pomocą dowolnego arkusza kalkulacyjnego (np. Excel, LibreOffice), jak również każdego edytora tekstowego.

Importowanie parametrów odbywa się w 2 krokach:

 1. Przygotowanie pliku CSV
 2. Import w panelu

Poniżej przedstawiamy jak wykonać całą procedurę.

Przygotowanie pliku CSV

Przed przystąpieniem do importu, należy przygotować plik CSV. W tym przykładzie, do wykonania tego zadania, posłużymy się programem Microsoft Excel.

Przygotowujemy plik parametry.csv. Każdorazowo plik importu parametrów powinien zawierać 3 kolumny:

 • Nazwę parametru
 • Nazwę wartości
 • Short wartości

Możliwe jest również podanie dodatkowej kolumny Link/Odwołanie, w przypadku importu wartości o innym typie parametru niż lista (dany parametr musi zostać wcześniej utworzony w systemie, lub zmieniony na wybrany typ po imporcie)

Jeżeli nie jesteś zaznajomiony z tą terminologią, i nie wiesz do końca co oznaczają te nazwy, przeczytaj najpierw ten artykuł.

 • SellPander
Fig. 1 – Parametry, Excel

Po utworzeniu arkusza kalkulacyjnego wybieramy opcje „Plik > Eksportuj > Zmień typ pliku > Zapisz jako inny typ pliku”. W otwartym oknie, w polu wyboru „zapisz jako” wybieramy typ pliku „CSV UTF-8 (Comma delimited)” i klikamy przycisk „zapisz”.

Po otwarciu pliku w edytorze tekstowym prezentuje się on następująco:

 • SellPander
Fig. 2 – Parametry, edytor tekstowy

Z tak przygotowanym plikiem możemy przejść do panelu SellPander.

Import w panelu

W celu zaimportowania pliku „parametry.csv”, zaloguj się na swoje konto w panelu SellPander, a następnie z menu nawigacji wybierz opcję „Import > Importuj parametry”.

 • SellPander
Fig. 3 – Formularz importowania parametrów

Następnie kliknij przycisk „Wybierz plik” i podaj ścieżkę do pliku „parametry.csv”. Jeżeli korzystałeś z innego narzędzia do utworzenia pliku CSV lub jeżeli wybrałeś inne opcje oddzielania wierszy i kolumn, zaznacz poprawne wartości w listach wyboru. Następnie kliknij przycisk „Importuj”.

Jeżeli, podany przez Ciebie plik ma poprawną strukturę, na ekranie zobaczysz tabelę zawierającą wgrywane dane.

 • SellPander
Fig 4. – Formularz importowania parametrów (c.d.)

Sprawdź, czy podane informacje są zgodne z tymi, które przygotowałeś. Jeżeli tak, kliknij przycisk „Zapisz”. Jeżeli import przebiegnie bez zakłóceń, wyświetli się odpowiedni komunikat. Zaimportowane dane możesz zobaczyć w zakładce „Parametry”

 • SellPander
Fig. 5 – Zaimportowane parametry
 • SellPander
Fig. 6 – Zaimportowane wartości

Powiązane artykuły

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.