Zmiana cen ofert

Funkcja pozwala na zmianę ceny produktu o zadanym SKU lub nazwie oferty, w oparciu o jego stan magazynowy w BaseLinkerze. Aby zacząć konfiguracje należy przejść do zakładki Marketplace > Allegro > Zmiana cen ofert.

  • SellPander
Fig. 1 Przejście do zakładki Zmiana cen ofert

Po kliknięciu przycisku „Dodaj wpis” wyświetli się formularz umożliwiający utworzenie nowej instancji. Wpis zawiera informacje o minimalnym stanie magazynowym, operacji do wykonania (obniż lub podwyższ cenę) oraz wartości procentowej do operacji.

  • SellPander
Fig. 2 Formularz

ilość produktów, system działa on na zasadzie „mniejszy niż” tak więc jeżeli stan produktu jest mniejszy niż X (gdzie X oznacza wpisany stan), zostanie wykonana odpowiednia operacja. System każdorazowo bierze pod uwagę najmniejszy możliwy stan. Jeżeli dodano wpisy dla stanu produktu 10 szt. i 5 szt. a ilość produktu to 3 szt. – wykonana operacja przypisana do 5 szt. produktu.

Do wybrania mamy dwie opcję, 'Obniż cenę o’ lub 'Podwyższ cenę o’.

Niżej podajemy liczbowo, o ile procent chcemy aby dany produkt zmienił swoją cenę w momencie przekroczenia wybranej wcześniej ilości w magazynie.

Mamy również opcję zaznaczenia filtracji produktów po samej nazwie zamiast SKU.

Ostatnia już opcja w tym formularzu to 'Ogranicz akcję do konkretnych SKU’, jeśli nie zaznaczymy tej opcji i nie wpiszemy wybranych SKU to działanie będzie globalne i będzie działać na każdej ofercie jaką posiadamy.

Kiedy chcemy aby tylko mniejsza część produktów jakie posiadamy zostały omijane, mamy opcję 'Ignorowane SKU’. W formularzu nie zaznaczamy opcji 'Ogranicz akcję do konkretnych SKU’, a później wybieramy 'Edytuj wpis ignorowanych SKU’.

  • SellPander
Fig. 3 Okno ignorowanych produktów

Po wybraniu tej opcji, wyświetli nam się okno w które wpisujemy wszystkie SKU, które chcemy aby zostały zignorowane.

Dodatkowe informację

System co godzinę sprawdza stany magazynowe produktów w BaseLinkerze.

Istnieje możliwość zastosowania zmiany dla wszystkich SKU/nazw ofert zawierajacych dany ciąg znaków. W tym celu należy użyć znaku * na początku, końcu lub na początku i końcu frazy.
Wpisując SKU lub nazwę oferty w podany sposób: ZESTAW* – zmiana cen ofert będzie dotyczyła wszystkich produktów, których SKU zaczyna się od frazy „ZESTAW”.
Podobnie w przypadku, gdy SKU lub nazwa oferty zostanie wpisana w ten sposób: *ZESTAW – zmiana cen ofert będzie dotyczyła wszystkich produktów, których SKU kończy się frazą „ZESTAW”.

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.