Rezerwacja w Fakturowni

Jest to moduł pozwalający na rezerwację towaru, którego stan znajduję się w fakturowni. Rezerwacja zostaje utworzona w momencie zamówienia przez klienta wybranego produktu. Aby rozpocząć konfigurację należy przejść do zakładki 'Integracje magazynu’ -> 'Fakturownia’ -> 'Rezerwacje’. Po przejściu do odpowiedniej zakładki należy wybrać pole z BaseLinkera, w którym pojawi się numer ID rezerwacji. Poniżej opcji wyboru pola, znajdują się dwa adresy do konfiguracji w BaseLinkerze, służące do dodania lub usunięcia rezerwacji towaru.

  • SellPander
Fig.1 Zakładka Rezerwacji

Niżej do wyboru są trzy pola. W pierwszym wybieramy na podstawie jakiego pola z Fakturowni, produkty z Baslinkera będą połączone. W drugim polu wybieramy idfentyfikator magazynu (akutalnie jest to tylko 'Magazyn BaseLinker’). W ostatnim polu do wyboru jest identyfikator magazynu Fakturowni (również na ten moment do wyboru jest tylko opcja 'Magazyn Główny’). Po uzupełnieniu wszystkich danych należy zapisać konfigurację przyciskiem 'Zapisz’.