Korzystanie ze splittera statusów

W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób skorzystać ze splittera statusów oraz jak prawidłowo skonfigurować jego połączenie z Baselinkerem.

Splitter statusów

Splitter statusów to narzędzie marki SellPander wspomagające proces obsługi zamówień przy pomocy programu Baselinker. Umożliwia on rozdzielanie poszczególnych zamówień między wybrane statusy na podstawie wcześniej zdefiniowanych reguł. Możliwe są dwa tryby konfiguracji:

 • Rozdzielanie równomierne – działanie Round Robin, zamówienia rozdzielane są po równo między każdy ze statusów,
 • Rozdzielanie procentowe – zamówienia rozdzielane są między statusy procentowo, według wcześniej ustalonych wag.

Narzędzie można wykorzystać np. podczas procesu pakowania zamówień, tak aby rozdzielić wszystkie przychodzące pozycje pomiędzy dane stanowiska do pakowania, lub podczas weryfikacji zamówień przez BOK – każdy pracownik BOKu otrzymuje określoną ilość zamówień do zweryfikowania.

Splitter statusów udostępnia 3 możliwe sposoby rozdzielania:

 • Na podstawie ilości zamówień – brana jest pod uwagę tylko ilość zamówień,
 • Na podstawie ilości produktów – brana jest pod uwagę ilość pozycji znajdująca się w każdym zamówieniu,
 • Na podstawie wag produktów – brana jest pod uwagę waga każdego produktu w poszczególnych zamówieniach.

W zależności od indywidualnych preferencji korzystniejsze może okazać się wybranie jednego sposobu rozdzielania nad pozostałymi.

Przykład:

Złożone zamówienia wpadają do statusu „nowe”. Następnie rozdzielane są pomiędzy poszczególnych pracowników, w celu weryfikacji. W tym przypadku ilość i waga produktów nie ma większego znaczenia, dlatego ustawić możemy rozdzielanie na podstawie ilości zamówień.

W kolejnym kroku, po serii automatycznych akcji, zamówienia rozdzielane są pomiędzy stanowiska do pakowania. Jeżeli produkty sprzedawane przez firmę posiadają mniej więcej ten sam gabaryt, ustawiamy rozdzielanie na podstawie ilości produktów. W ten sposób każdy pracownik będzie miał do wykonania mniej więcej tę samą ilość pracy.

Jeżeli natomiast oferowane produkty różnią się gabarytowo, opłacalne może okazać się ustawienie opcji rozbijania na podstawie wag produktów.

Moduł „splitter statusów” oferowany jest odpłatnie, w formie subskrypcji. Jego aktualna cena wynosi 20 złotych netto na miesiąc.

W dalszej części tego poradnika pokażemy, w jaki sposób skonfigurować splitter statusów.

Konfiguracja splittera statusów

Aby dokonać konfiguracji splittera statusów, zaloguj się na swoje konto w systemie SellPander, a następnie z menu nawigacji wybierz „Narzędzia -> Splitter statusów”

 • SellPander
Fig. 1 – Splitter statusów

Narzędzie splitter statusów działa na zasadzie instancji. Każda instancja to unikalny zestaw reguł, na podstawie których zamówienia mają zostać rozdzielone. Każda instancja posiada swój unikalny adres URL, który wywoływany jest przez system Baselinker (co zostało pokazane w dalszej części tego poradnika). Każdy użytkownik może utworzyć maksymalnie 5 instancji.

W celu dodania nowej instancji klikamy przycisk „Nowa instancja”

 • SellPander
Fig. 2 – Dodawanie nowej instancji

Pola „Status (Nr)” należy uzupełnić numerami statusów, pomiędzy które rozdzielane mają być zamówienia. Numery te można znaleźć w adresie URL Baselinkera, po wybraniu odpowiedniego statusu:

 • SellPander
Fig. 3 – Numer statusu w adresie URL

W przypadku wybrania procentowego trybu rozdzielania, w pola „Waga (Dla konfiguracji procentowej)” należy wprowadzić odpowiednie wagi statusów. Przykładowo, jeżeli chcemy, aby rozdzielanie następowało według reguły 1/3, w pola wag należy wprowadzić np. wartości 10 i 30.

 • SellPander
Fig. 4 – Konfiguracja wagowa

Aby dodać więcej niż podstawowe 2 statusy do danej instancji, należy kliknąć przycisk „Dodaj”’ znajdujący się wewnątrz niej, pod listą statusów. W ramach jednej instancji możliwe jest utworzenie do 6 statusów.

 • SellPander
Fig. 5 – Dodawanie dodatkowych statusów

Aby zmienić sposób rozbijania, spomiędzy rozdzielania na podstawie ilości zamówień, ilości produktów lub wag produktów, należy kliknąć opcję „Zaawansowane”, a następnie zaznaczyć wybrany tryb.

 • SellPander
Fig. 6 – Zmiana sposobu rozdzielania

Po utworzeniu wybranej ilości instancji i dodaniu wybranych statusów, w celu zapisania konfiguracji klikamy przycisk „Zapisz”

 • SellPander
Fig. 7 – Zapisywanie konfiguracji

Łączenie splittera statusów z Baselinkerem

W tej części poradnika pokażemy, w jaki sposób połączyć splitter statusów z Baselinkerem.

Jak wspomnieliśmy wcześniej, każda utworzona instancja posiada swój unikalny adres URL. Adresy te, można znaleźć w panelu konfiguracji splittera statusów, w szarej ramce, w górnej części strony:

 • SellPander
Fig. 8 – Adresy URL instancji.

Podczas pierwszego tworzenia instancji, adres ten nie będzie pokazywany – dostępny będzie on dopiero po zapisaniu konfiguracji.

Podany URL kopiujemy i wklejamy w pole „Adres URL” automatycznej akcji w panelu Baselinker’a, której jako warunek wywołania ustawiamy parametr „Ustawiono status” i jako argument podając status, z którego chcemy rozdzielać zamówienia:

 • SellPander
Fig. 9 – Dodawanie automatycznej akcji w Baselinkerze

Tak przeprowadzona konfiguracja jest wystarczająca do działania narzędzia.

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.