Jak zarządzać Klientami w systemie CRM SellPander?

W tym artykule omówimy czym jest zakładka CRM Klienci.

Klienci w systemie CRM

Zakładka “CRM -> Konfiguracja -> Klienci” to spis wszystkich Klientów pobieranych z BaseLinkera wraz z listą ich zamówień, danych, dyskusji oraz produktów.  Lista jest automatycznie pobierana z panelu BaseLinkera.

  • SellPander
Fig. 1 Przejście do zakładki “Klienci”

W celu dodania nowego Klienta należy skorzystać z przycisku “Dodaj Klienta”

  • SellPander
Fig. 2 Dodawanie nowego klienta

Lista Klientów zapisanych wygląda w sposób następujący:

  • SellPander
Fig. 3 Lista zapisanych Klientów

Wybierając konkretnego Klienta możesz tutaj podejrzeć dyskusje, maile oraz zamówienia. 

  • SellPander
Fig. 4 Lista zapisanych Klientów
  • SellPander
Fig. 5 Podgląd wybranego Klienta
  • SellPander
Fig. 6 Podgląd wybranego Klienta – zakładka “zamówienia”

Wybierając konkretne zamówienie zostaniesz przeniesiony do panelu BaseLinkera.

  • SellPander
Fig. 7 Lista zamówień Klienta

Spis treści