Integracja BaseLinkera z dowoloną hurtownią

W tym artykule wyjaśniamy w jaki sposób zintegrować dowolną hurtownię z BaseLinkerem

Hurtownie

Moduł Integracji hurtowni pozwala importować i aktualizować produkty z dowolnego pliku XML lub CSV udostępnionego przez Twojego dostawcę jako link. BaseLinker daje możliwość integracji tylko z hurtowniami, które znajdują się w systemie. Właśnie dlatego został stworzony w SellPander moduł, który pozwala w kilku krokach zintegrować hurtownię i pobierać produkty aktualizując ich stany magazynowe. Poniżej znajdziesz instrukcję krok po kroku, którą należy wykonać, by móc zintegrować dane od dostawcy z panelem BaseLinker.

Pierwszym krokiem jest uruchomienie modułu w SellPander. W tym celu należy wejść do zakładki BaseLinker – “Integracje hurtowni”. Jeśli nie masz włączonej tej usługi, przejdź do “Ustawień” -> do zakładki “Opłaty” i włącz odpowiedni moduł.

Zanim rozpoczniesz proces integrowania hurtowni poproś dostawcę o plik CSV lub XML niezbędny do zintegrowania. Niektóre systemy działają w oparciu o jeden plik z wszystkimi danymi, a inne w oparciu o plik full zawierający wszystkie informacje o towarach oraz plik light który zawiera zazwyczaj tylko dane o stanach oraz cenach towarów w ofercie. Plik light zwyczajowo jest aktualizowany częściej poprzez platformę sklepową/hurtowni. Sellpander obsługuje obie te formy dostarczenia danych.

Integracja hurtowni

KROK 1 W panelu BaseLinkera tworzymy integrację z nową hurtownią. 

“Integracje” -> “Dodaj integrację” -> wyszukaj integrację -> wpisujemy w pole słowo “inny sklep” -> i dodajemy nowy sklep

 • SellPander
Fig. 1 – Dodawanie integracji z poziomu BaseLinkera

 • SellPander
Fig. 2 – Wyszukiwanie nowego sklepu w BasLinker
 • SellPander
Fig. 3 – Nowa integracja w BaseLinker zawierająca hasło komunikacji

W nazwie wyświetlanej wpisujemy nazwę hurtowni. Nazwa hurtowni jest nazwą wyświetlaną w SellPander – jest ona widoczna tylko dla dla Ciebie i nie jest nigdzie wykorzystywana. W pliku wymiany danych wklejamy link, który znajduje się w SellPander, w zakładce “Integracje hurtowni”:

https://hurtownie.sellpander.pl/api/BaselinkerIntegration

 • SellPander
Fig. 4 – Dodawanie integracji w panelu SellPander

Hasło komunikacji należy skopiować z BaseLinkera, aby następnie wpisać je w panelu SellPander.

 • SellPander
Fig. 5 – Hasło komunikacji widoczne w BaseLinker

Zanim zapiszesz konfigurację w BaseLinkerze należy przejść do konfigurowania integracji w SellPanderze. 

UWAGA: jeżeli spróbujesz zapisać konfigurację w Baselinkerze przed dokończeniem jej w panelu SellPander otrzymasz błąd. Jest on spowodowany tym, że plik nie został jeszcze zmapowany i system nie jest w stanie udzielić prawidłowej odpowiedzi. Najpierw wykonaj konfigurację systemu w panelu SellPander, a dopiero wtedy spróbuj zapisać integrację w panelu Baselinker.  

W SellPanderze w zakładce “Integracje hurtowni” należy dodać integrację za pomocą przycisku -> “Dodaj integrację”.

 • SellPander
Fig. 6 – Dodawanie integracji w SellPander w zakładce “Dodawanie hurtowni”

Należy wypełnić wszystkie pola, wybrać format pliku od hurtownika – XML lub CSV, wkleić hasło komunikacyjne oraz pliki.

 • SellPander
Fig. 7 – Formularz dodawania nowej integracji

Poniżej przykład uzupełniania

 • SellPander
Fig. 8 Przykład uzupełnionego formularza

Hurtownia może udostępnić jeden plik lub dwa – lite i full. 

 • full – plik zawiera opisy i wszystkie szczegóły produktów
 • lite – zawiera tylko stany i ceny

W SellPanderze plik full aktualizujemy raz na 24 godziny, natomiast plik lite aktualizowany jest co godzinę. 

Mapowanie pliku

KROK 2 Po wypełnieniu pól i zapisaniu, w panelu SellPander pojawi się wgrany plik. Tutaj należy zająć się mapowaniem pliku. Pliki CSV i XML mapuje się w inny sposób. 

Plik XML

Każdy dokument XML składa się z zagnieżdżonych elementów. Są one zapisywane jako znaczniki w postaci <znacznik></znacznik>. Plik składa się z jednego elementu głównego, w tym przykładzie jest to <offer>. Ponadto pliki zawiera elementy podrzędne (“dzieci”), każdy z elementów może mieć również swoją zawartość oraz atrybuty. 

Dany element może być nadrzędny bądź też podrzędny. Jeżeli element jest nadrzędny, to oznacza, że posiada w sobie inne elementy. Przykładem z którym można się spotkać są np. opisy – mamy element „Opis”, który zawiera pod sobą elementy „Opis w języku polskim”, „Opis w języku angielskim etc.”

Jeżeli element jest podrzędny, oznacza to, że jest częścią pewnego bardziej ogólnego elementu. Przykładowo, możemy mieć element „produkt”, który jest nadrzędny, oraz element „stan”, który jest podrzędny i dotyczy tego konkretnego produktu.

Nadrzędność/Podrzędność elementów jest wykorzystywana podczas mapowania pliku XML. Jeżeli chcesz dostać się do „dzieci” danego elementu (czyli elementów podrzędnych), kliknij znak + znajdujący się z lewej strony mapowania pliku. Wykonanie tej akcji da Ci dostęp do kolejnego poziomu drzewa XML, czyli do elementów podrzędnych danej gałęzi.

 • SellPander
Fig. 9 – Opisany (przykładowy) plik XML

W oknie konfiguracji pliku XML przedstawiony jest przykładowy element z podanego pliku. Należy podać pole z BaseLinkera odpowiadające danemu elementowi, bądź atrybutowi. 

Kiedy chcemy zrobić mapowanie z polem podaj opcjonalną wartość atrybutu? Może zdarzyć się sytuacja, że mamy kilka elementów na tym samym poziomie o takiej samej nazwie (w opisywanym przypadku na zrzucie ekranu jest to “property”). Jeżeli tutaj chcielibyśmy zmapować SKU, to bez podania opcjonalnej wartości atrybutu nie jesteśmy w stanie. SKU znajduje się bowiem w elemencie “property” o atrybucie “name=’productCode’”. System nie wiedziałby więc który z elementów property ma wziąć. Należy więc wskazać, że jako SKU mapujemy element “property”, którego wartość atrybutu jest równa productCode.

 • SellPander
Fig. 10 – Dodawanie opcjonalnej wartości atrybutu w mapowaniu pliku XML

Z lewej strony ekranu znajdziesz elementy, które pojawią się w BaseLinkerze, natomiast z prawej strony elementy widoczne w pliku XML.

 • SellPander
Fig. 11 – Dodawanie elementów i zawartości w mapowaniu pliku XML
 • SellPander
Fig. 12 – Lista elementów widoczna w Baselinkerze po zmapowaniu

Po rozwinięciu zawartości wyświetli się lista elementów (widoczna w BaseLinkerze) do zmapowania. 

By otrzymać elementy znajdujące się wewnątrz wybranego wcześniej elementu, należy nacisnąć przycisk „+”. Przyciskiem „-” można cofnąć się do poprzedniego poziomu.

 • SellPander
Fig. 13 – Dodawanie elementów i zawartości w mapowaniu pliku XML
 • SellPander
Fig. 14  – Dodawanie elementów podrzędnych w pliku XML za pomocą “+” i “-”

Aby otrzymać zawartość danego elementu, należy wybrać opcję „zawartość elementu” z listy obok. Aby otrzymać zawartość atrybutu danego elementu , np. element <Produkt> zawiera atrybut id=”14″, należy wybrać odpowiedni atrybut z listy “zawartość elementu”.

 • SellPander
Fig. 15 – Dodawanie zawartości danego elementu w pliku XML
 • SellPander
Fig. 16- Dodawanie elementów podrzędnych w pliku XML
 • SellPander
Fig. 17 – Wybór kolejnego elementu podrzędnego w pliku XML
 • SellPander
Fig. 18 – Wskazywanie zawartości danego elementu
 • SellPander
Fig. 19 -Wskazywanie atrybutu danego elementu

Po zmapowaniu zapisujemy zawartości. Następnie zapisujemy konfigurację w BaseLinkerze. Wynikiem integracji jest podpięta hurtownia jako sklep w BaseLinkerze. Od teraz możesz bezpośrednio wystawiać produkty. Posiadając nowy magazyn możesz również zaimportować towary do magazynu BaseLinker.

Plik CSV

W oknie konfiguracji pliku CSV przedstawione jest kilka pierwszych rzędów pliku, oraz nazwy poszczególnych kolumn. Dla każdej kolumny można wybrać odpowiadające jej pole produktu w Baselinkerze. 

 • SellPander
Fig. 20 – Mapowanie pliku CSV
 • SellPander
Fig. 21 -Wybór pola w mapowaniu pliku CSV

W przypadku, gdy wybranym polem będzie pole „– Pomiń –„ – kolumna nie będzie brana pod uwagę podczas mapowania. W przypadku, gdy pierwszy rząd w tabeli zawiera nazwy kolumn, należy zaznaczyć opcję „Pomiń pierwszy wiersz”.

 • SellPander
Fig. 22 – Pomijanie pierwszego wiersza w mapowaniu

Możesz tutaj zmapować: 

 • ID produktu
 • nazwę produktu
 • numer SKU produktu
 • numer EAN produktu
 • model
 • stan magazynowy
 • cenę brutto
 • stawkę VAT
 • wagę produktu
 • opis produktu
 • dodatkowy opis produktu
 • nazwę producenta
 • ID kategorii
 • nazwę kategorii
 • adresy do zdjęć produktów
 • cechy produktu
 • nazwy cech
 • wartości cech
 • SellPander
Fig. 23 – Poprawnie zmapowana i zatwierdzona integracja

Po zmapowaniu zapisujemy zawartości. Następnie zapisujemy konfigurację w BaseLinkerze. Wynikiem integracji jest podpięta hurtownia jako sklep w BaseLinkerze. Od teraz możesz bezpośrednio wystawiać produkty. Posiadając nowy magazyn możesz również zaimportować towary do magazynu BaseLinker.

Import produktów

Import towarów jest opcjonalny, nie trzeba go wykonywać, gdyż w momencie dodania hurtowni stanowi osobny magazyn z produktami, opcja importu do magazynu własnego może przydać się np. kiedy chcemy edytować informacje o towarach znajdujących się w pliku XML, takie jak opisy, nazwy, parametry itp.

Instrukcję, w jaki sposób zaimportować towary znajdziesz:

https://baselinker.com/pl-PL/pomoc/wiedza/import-produktow-ze-sklepu-lub-z-hurtowni/

Powiązanie produktów

W celu powiązania istniejących produktów z zaimportowanymi do systemu BaseLinker przez naszą usług, należy powiązać produkty według instrukcję.

Instrukcję, w jaki sposób powiązać produkty znajdziesz:
https://baselinker.com/pl-PL/pomoc/wiedza/powiazania-magazynow/

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.