fbpx
Zakładanie konta w serwisie

W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób założyć konto w serwisie SellPander oraz w jaki sposób dokonać podstawowej konfiguracji.

Zakładanie konta

Aby założyć konto w serwisie, udaj się pod adres https://panel.sellpander.pl/register.aspx. Następnie wypełnij podany formularz, wpisując dane swojej firmy oraz ustalając unikalny login (adres e-mail) i hasło.

 • SellPander
Fig. 1 – Formularz rejestracyjny

Po wypełnieniu formularza zaznacz pole “Nie jestem robotem” i postępuj zgodnie z instrukcjami. Następnie kliknij przycisk “Zarejestruj się”. Jeżeli formularz został wypełniony poprawnie, Twoje konto zostanie utworzone i zostaniesz przekierowany do formularza pierwszej konfiguracji.

Jeżeli posiadasz wszystkie wymagane informacje i znalazłeś czas, aby zapoznać się z systemem, wypełnij formularz pierwszej konfiguracji. Jeżeli nie, możesz spokojnie go pominąć, klikając przycisk “Zapisz i przejdź do panelu” – wszystkie ustawienia zmienisz potem w panelu klienta.

 • SellPander
Fig. 2 – Formularz pierwszej konfiguracji

Pierwsza konfiguracja

Poniżej opisane zostały wszystkie pola występujące w omawianym formularzu, wraz z ich znaczeniami:

 • Token API Baselinker – Unikalny kod (Token) aplikacji Baselinker. Znajdziesz go w swoim panelu konta Baselinker, w zakładce “Moje konto > API”.
 • SellPander
Fig. 3 – Token API Baselniker
 • Pobieraj zamówienia o statusie – Status Baselinker, z którego mają być pobierane zamówienia (zakładka “Weryfikacja” w panelu) (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Przekaż zamówienia do statusu (Weryfikacja) – Status Baselinker, do którego przekazane mają zostać zamówienia zweryfikowane przez obsługę i klienta (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Przekaż zamówienia do statusu (Rozbijanie statyczne) – Status Baselinker, do którego przekazane mają zostać zamówienia podzielone na fizyczne produkty (Moduł zestawy statyczne)
 • Połącz fizyczne produkty na podstawie – Wartość, po której produkty fizyczne będą wyszukiwane w magazynie Baselinker. Do wyboru są 3 możliwości:
  a) numer SKU produktu
  b) Opis dodatkowy 1
  c) Opis dodatkowy 2

  W przypadku wyboru opcji “Połącz po SKU” system wyszuka produkty w magazynie Baselinker, na podstawie numeru SKU/Prefixu. W przypadku wybrania opcji “Połącz po opisie”, system wyszuka produkty na podstawie nazwy. Więcej informacji na temat łączenia produktów znajduje się w tym artykule.

  Wybrana wartość ma zastosowanie tylko dla modułu zestawy dynamiczne.

 • Pobieraj tylko zamówienia zawierające produkty znajdujące się w systemie – Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlanie w tabeli weryfikacji tylko zamówień zawierających produkty znajdujące się w systemie, zamiast wyświetlania wszystkich zamówień z danego statusu (Moduł zestawy dynamiczne)

 • Użyj cen z magazynu dla rozbitych produktów – W przypadku zaznaczenia tego pola, system zastosuje ceny podane w magazynie Baselinker, jako ceny bazowe produktów w zamówieniach. Uwaga! Użycie tej funkcji może powodować ustawienie niepoprawnych cen zamówień. Zanim zaznaczysz to pole, upewnij się, że suma cen produktów fizycznych w magazynie jest zawsze równa cenie zestawu. Nie rekomendujemy stosowania tego ustawienia. (Moduł zestawy statyczne i zestawy dynamiczne)

 • Jeżeli cena zestawu nie może zostać podzielona, dodaj pozostałe koszty (tylko jeżeli odznaczono pole “Użyj cen z magazynu dla rozbitych produktów) – Ustawienie używane jest w przypadku zestawów, w których cena bazowa nie może zostać równo rozdzielona na produkty fizyczne (np. Koszt zestawu składającego się z 2 produktów wynosi 99,99 zł – nie istnieje możliwość równego podziału ceny). W takim przypadku system przypisze każdemu produktowi najwyższą możliwą cenę (w omawianym przypadku – 49,99 zł), a resztę (1 gr) doda:
  a) Do kosztów wysyłki
  b) Jako osobną pozycję o wybranej nazwie
  c) Do pojedynczego produktu (jeżeli takowy istnieje w zestawie – jeżeli nie, system rozbije ostatni produkt na 2 pozycje w ilościach X – 1 i 1, a następnie przypiszę cenę do pojedynczego produktu.

  Dowiedz się jak dokładnie obliczamy cenę z tego artykułu.

  Ustawienie ma zastosowanie dla modułów zestawów statycznych i dynamicznych

Konfiguracja SMS

Ta sekcja formularza pozwala na skonfigurowanie funkcji wysyłki SMS, dostępnej w ramach modułu “Zestawy dynamiczne”. Aby dowiedzieć się więcej na temat tej funkcji, zajrzyj tutaj

 • Włącz wysyłkę SMS – Zaznaczenie tego pola powoduje włączenie funkcji wysyłania SMS.
 • Treść wiadomości SMS – Treść wiadomości, która ma zostać wysłana w wiadomości SMS do klienta. Omawiany tekst znajduje się przed adresem URL prowadzącym do strony zamówienia.

  Długość i zawartość wiadomości SMS wpływa na koszt jednostkowy wiadomości SMS. Dowiedz się więcej.

Po wypełnieniu formularza kliknij przycisk “Zapisz i przejdź do panelu”. Zostaniesz przekierowany na stronę logowania, gdzie możesz zalogować się do systemu.

Powiązane artykuły

Spis treści