Użytkowanie systemu WMS

W tym artykule omówimy, w jaki sposób korzystać z systemu SellPander WMS przy pomocy aplikacji mobilnej. Instrukcja konfiguracji narzędzia dostępna jest w tym artykule.

Aktualną wersję naszej aplikacji możesz pobrać ze sklepu Google Play, wpisując w wyszukiwarkę frazę „SellPander WMS”.

SellPander WMS

SellPander WMS to system służący optymalizacji i przyspieszeniu procesów kompletowania, pakowania i obsługiwania zamówień. Pozwala on na obsługiwanie kilku, kilkunastu, bądź nawet kilkudziesięciu zamówień jednocześnie, przy jednoczesnym podziale całego procesu na 2 fazy (zbieranie, pakowanie), z uwzględnieniem lokalizacji magazynowych, grupowania produktów, a także obsługi paczek/podpaczek. Przepływ danych w aplikacji wygląda w następujący sposób:

 1. Faza zbierania – osoba odpowiedzialna za kompletowanie produktów – „Zbieracz” – wybiera jeden ze statusów zdefiniowanych jako te „do zbierania”. Następnie system pobiera określoną ilość zamówień, grupuje produkty i wyświetla zbieraczowi. Zbieracz wyrusza na magazyn, gdzie kompletuje produkty, oznaczając je jako zebrane przy pomocy skanera kodów kreskowych. Następnie wraca on, zostawia koszyk z produktami pakowaczowi, ponownie wybiera status i powtarza proces.
 2. Faza pakowania – osoba odpowiedzialna za pakowanie – „Pakowacz” – wybiera swoje stanowisko, zostaje jej przydzielony jeden z koszyków zebranych w poprzedniej fazie. Następnie skanuje ona dowolny produkt. System informuje pakowacza, do którego pudełka powinien on odłożyć zeskanowany produkt. Pakowacz powtarza proces, jeżeli zeskanuje on wszystkie produkty z któregokolwiek zamówienia, system poinformuje go o tym, następnie wyświetli podsumowanie i pozwoli określić ilość paczek/podpaczek.

Poniżej prezentujemy działanie aplikacji w omówionych fazach, oraz opcję zmiany lokalizacji produktu.

Logowanie do aplikacji

Na swoim urządzeniu mobilnym, włącz aplikację SellPander WMS. Zostanie Ci wyświetlony ekran logowania:

 • SellPander
Fig. 1 – Ekran logowania

Podaj swoje dane dostępowe (takie same jak do panelu SellPander), następnie kliknij przycisk „Zaloguj”. Jeżeli wpisane dane były poprawne, zostaniesz przeniesiony do głównego panelu aplikacji, gdzie możesz wybrać jedno z 3-ch działań.

 • SellPander
Fig. 2 – Menu aplikacji

Faza I – Zbieranie

Aby rozpocząć fazę zbierania, w menu głównym aplikacji wybierz przycisk „Rozpocznij zbieranie”. Następnie, system załaduje listę statusów, z których można zbierać zamówienia (ustawiane w panelu SellPander jako statusy „Kurierzy”):

 • SellPander
Fig. 3 – Statusy zbierania

Po wybraniu statusu z którego mają zostać pobrane zamówienia do zebrania, wybierz status „Koszyk”, do którego zostaną przeniesione zamówienia po zebraniu. W świecie 'rzeczywistym’ polecamy oznaczyć koszyki podobnie do nazw statusów, aby w późniejszej fazie (pakowania) łatwo można było je zidentyfikować. Wybrany koszyk powinien odpowiadać temu, który w rzeczywistości fizycznie bierze zbieracz.

 • SellPander
Fig. 4 – Koszyki

Po wybraniu odpowiedniego koszyka, system pobierze określoną ilość zamówień, pogrupuje produkty, a następnie wyświetli ich listę.

 • SellPander
Fig. 5 – Lista produktów do zebrania

Możliwe jest rozpoczęcie zbierania. Po zeskanowaniu wszystkich produktów o danym kodzie EAN, zostaną one oznaczone na zielono:

 • SellPander
Fig. 6 – Zebranie produktów

Jeżeli zeskanowany zostanie kolejny, nadmiarowy produkt o danym kodzie EAN, system wyświetli następujący komunikat:

 • SellPander
Fig. 7 – Kod błędu (zebrano wszystkie produkty)

W przypadku zeskanowania produktu, który nie znajduje się na liście, system również wyświetli komunikat błędu:

 • SellPander
Fig. 8 – Kod błędu (brak produktu na liście)

W celu przyspieszenia zbierania, w przypadku dużej ilości produktów, możliwe jest oznaczenie, ile produktów chcemy na raz zeskanować. Służą do tego przycisku '+’ i ’-’ znajdujące się pod listą. Jeżeli ilość skanowanych na raz, będzie ustawiona na 5, przy jednym zeskanowaniu system ustawi ilość zebranych produktów na 5.

 • SellPander
Fig. 9 – Skanowanie po kilka produktów jednocześnie

Po zebraniu wszystkich produktów, system wyświetli odpowiedni komunikat. Zbieracz powinien odłożyć zebrany koszyk celem pakowania, a następnie powtórzyć proces.

 • SellPander
Fig. 10 – Zakończono zbieranie

Faza II – Pakowanie

Aby rozpocząć fazę zbierania, w menu głównym aplikacji wybierz przycisk „Rozpocznij pakowanie”. Następnie, system załaduje listę stanowisk. Należy wybrać swoje stanowisko (w fazie testów stanowiska ustawione są na stałe), a następnie przejść dalej.

 • SellPander
Fig. 11 – Stanowiska pakowania

Po wybraniu danego stanowiska, system poinstruuje pakowacza który z koszyków powinien on wziąć:

 • SellPander
Fig. 12 – Wybór koszyka

Jeżeli żaden ze statusów typu „Koszyk” nie będzie miał produktów do spakowania, system wyświetli odpowiedni komunikat:

 • SellPander
Fig. 13 – Brak koszyka do przydzielenia

Jeżeli uda się przydzielić koszyk, pakowaczowi zostanie wyświetlona lista produktów do spakowania.

 • SellPander
Fig. 14 – Lista produktów do spakowania

Po zeskanowaniu dowolnego produktu z koszyka, wyświetlona zostanie informacja, do którego pudełka pakowacz powinien odłożyć produkt:

 • SellPander
Fig. 15 – Zeskanowanie pierwszego produktu

Pakowacz kontynuuje proces, ilość pudełek przygotowanych pod produkty winna być równa ilości równocześnie pakowanych zamówień.

 • SellPander
Fig. 16 – Skanowanie kolejnych produktów

Po zeskanowaniu wszystkich produktów z danego zamówienia, system wyświetli kartę podsumowania:

 • SellPander
Fig. 17 – Karta podsumowania zamówienia

Następnie pozwoli on na określenie liczby podpaczek, w które zostały zapakowane produkty:

 • SellPander
Fig. 18 – Określanie liczby podpaczek

Po spakowaniu wszystkich zamówień, system wyświetli stosowny komunikat. Pakowacz może następnie wybrać kolejny koszyk przyniesiony przez zbieracza.

 • SellPander
Fig. 19 – Zakończenie pakowania

Zmiana lokalizacji produktu

Aby zmienić lokalizację produktu, w menu głównym należy wybrać przycisk „Zmień lokalizację”. Następnie należy zeskanować produkt, którego lokalizację chcemy zmienić:

 • SellPander
Fig. 20 – Zmiana lokalizacji

W kolejnym kroku należy wpisać lokalizację produktu:

 • SellPander
Fig. 21 – Określenie półki

Jeżeli produkt nie znajdował się jeszcze w systemie, zostanie wyświetlony stosowny komunikat:

FIG 20

 • SellPander
Fig. 22 – Dodanie lokalizacji do bazy danych

W przeciwnym wypadku, zostanie wyświetlony komunikat z informacją o aktualizacji lokalizacji:

 • SellPander
Fig. 22 – Aktualizacja lokalizacji

Powiązane artykuły

Konfiguracja systemu WMS w panelu SellPander

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.