Tworzenie priorytetów w zakładce CRM

W tym artykule omówimy w jaki sposób utworzyć priorytety w SellPanderze. Priorytety Moduł SellPander CRM daje również możliwość ustalenia priorytetów wiadomości i dyskusji.  W zakładce “CRM” -> “Konfiguracje” -> “Priorytety” znajdziesz 3 domyślne priorytety,...