Rozbijanie zestawów statycznych

W tym artykule omówimy, w jaki sposób skonfigurować system Baselinker do rozbijania zestawów statycznych.

Uwaga: Ten artykuł zakłada, że dodałeś już zestawy statyczne, wraz z produktami, w panelu aplikacji SellPadner. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, skorzystaj z tego artykułu

Konfiguracja rozdzielania zestawów statycznych

Rozbijanie zestawów statycznych jest procesem całkowicie automatycznym i niewymagającym obsługi ze strony firmy. Po pierwotnym skonfigurowaniu systemu, nie jest konieczne ciągłe jego sprawdzanie i weryfikowanie. Wyjątkiem od tego są sytuacje, gdy istnieje potrzeba dodania nowego zestawu statycznego w panelu SellPadner.

Rozbijanie, czy też rozdzielanie zestawów statycznych w systemie Baselinker odbywa się poprzez automatyczną akcję „Wywołaj adres URL”. Unikatowy adres rozbijania zestawów można znaleźć, logując się do panelu SellPander i wybierając zakładkę „Zestawy Statyczne”, a następnie sekcję „Ustawienia”

  • SellPander
Fig. 1 – Adres URL automatycznego rozbijania zestawów, panel SellPander

Podany adres należy skopiować, a następnie dodać w formie automatycznej akcji w panelu Baselinker:

  • SellPander
Fig. 2 – Panel Baselinker, automatyczne akcje

Po zapisaniu ustawień konfiguracja jest gotowa do działania.

Powiązane artykuły

Dodawanie zestawu statycznego

Spis treści