Tworzenie priorytetów w zakładce CRM

W tym artykule omówimy w jaki sposób utworzyć priorytety w SellPanderze.

Priorytety

Moduł SellPander CRM daje również możliwość ustalenia priorytetów wiadomości i dyskusji. 

W zakładce “CRM” -> “Konfiguracje” -> “Priorytety” znajdziesz 3 domyślne priorytety, którymi możesz dowolnie zarządzać. Priorytety można stosować dwojako – w sposób standardowy, na zasadzie określenia pilności zgłoszenia lub jako dowolny status.

  • SellPander
Fig. 1 Zakładka “Priorytety” w SellPander

Za pomocą przycisku “Edytuj” możesz zmienić nazwę priorytetów oraz ich kolor. 

  • SellPander
Fig. 2 Okno umożliwiające zmianę nazwy i koloru priorytetu

Za pomocą przycisku “Dodaj ustawienie” możesz dodać własny priorytet. 

  • SellPander
Fig. 3 Dodawanie własnego priorytetu 
  • SellPander
Fig. 4 Ustalanie ustawień nowego priorytetu

Nowo utworzonemu priorytetowi możesz nadać własną nazwę oraz własny kolor.

  • SellPander
Fig. 5 Nowy priorytet widoczny w panelu SellPander

Spis treści