Konfiguracja zestawu z wieloma parametrami

W tym artykule pokazujemy, w jaki sposób skonfigurować zestaw dynamiczny zawierający wiele parametrów.

Nie wiesz czym są zestawy dynamiczne lub parametry? Sprawdź najpierw te artykuły:

Założenia konfiguracji

W tym poradniku dodamy do systemu SellPander nowy zestaw dynamiczny, który w swoim składzie będzie zawierał jeden produkt zależny od wielu parametrów.

Załóżmy, że mamy aukcję internetową, na której sprzedawane są soczewki. Produkt, jakim jest soczewka, jest produktem złożonym, i wymaga idealnego dopasowania do klienta. Do pojedynczej soczewki, klient może dobrać:

 • Oś soczewki
 • Wielkość cylindra
 • Moc soczewki

Nasz zestaw będzie się składał z jednego produktu – soczewki – zawierającego trzy parametry do wyboru.

Tworzenie zestawu

Konfiguracje zaczniemy od dodania omawianych parametrów. Ze względu na dużą ilość możliwych kombinacji, nasze parametry przygotujemy w postaci pliku CSV, a następnie skorzystamy z funkcji importu.

Nie wiesz w jaki sposób importować parametry? Kliknij tutaj

Prace rozpoczynamy od utworzenia pliku CSV. W tym celu posłużę się arkuszem kalkulacyjnym programu Microsoft Excel.

 • SellPander
Fig. 1 – Parametry soczewek w arkuszu kalkulacyjnym

Po utworzeniu arkusza kalkulacyjnego wybieramy opcje „Plik > Eksportuj > Zmień typ pliku > Zapisz jako inny typ pliku”. W otwartym oknie, w polu wyboru „zapisz jako” wybieramy typ pliku „CSV UTF-8 (Comma delimited)” i klikamy przycisk „zapisz”.

Następnie logujemy się do panelu SellPander i wybieramy zakładkę „Import > Importuj parametry”.

 • SellPander
Fig. 3 – Formularz importowania parametrów

Klikamy przycisk „Wybierz plik” i wskazujemy ścieżkę do zapisanego dokutemu. Jeżeli korzystałeś z innego narzędzia do utworzenia pliku CSV lub jeżeli wybrałeś inne opcje oddzielania wierszy i kolumn, zaznacz poprawne wartości w listach wyboru.

Następnie klikamy przycisk „Importuj”. Na ekranie możemy zobaczyć tabelę prezentującą wgrywane dane.

 • SellPander
Fig. 4 – Formularz importowania parametrów (c.d.)

Po potwierdzeniu poprawności importowanych informacji klikamy przycisk „Zapisz”. Dodane parametry, wraz z ich wartościami możemy zobaczyć w zakładce „Parametry”.

 • SellPander
Fig. 5 – Zaimportowane parametry

W kolejnym kroku, tworzymy zestaw dynamiczny. Przechodzimy do zakładki „Zestawy” i uzupełniamy wymagane pola następującymi informacjami:

 • Nazwa: Soczewki (3 parametry)
 • Prefix/SKU: ZEST-SOCZEWKI
 • SellPander
Fig. 6 – Dodawanie nowego zestawu

Należy pamiętać, że pole „Prefix/SKU” musi odpowiadać polu „SKU” produktu w zamówieniach pochodzących z systemu Baselinker. Po wpisaniu danych klikamy przycisk „Dodaj zestaw”. Zostajemy przekierowani do formularza edycji zestawu. Odznaczamy pole „Zestaw statyczny (stały)?”. Aby dodać więcej niż jeden parametr, korzystamy z przycisku „Dodaj kolejny”, który znajduje się w dolnej części formularza.

 • SellPander
Fig. 7 – Formularz konfiguracji zestawu, dodawanie parametrów

Uzupełniamy formularz, dodając zakładane parametry i wybierając pasujące wartości. W przypadku konfiguracji zestawu kolejność parametrów nie ma znaczenia (inaczej niż w przypadku konfiguracji produktów). Po zakończeniu konfiguracji klikamy przycisk „Zapisz”, aby zatwierdzić wprowadzone informacje.

 • SellPander
Fig. 8 – Konfiguracja 2-go parametru
 • SellPander
Fig. 9 – Konfiguracja 3-go parametru

Po zapisaniu konfiguracji, nowo dodany zestaw możemy zobaczyć w zakładce „Zestawy”

 • SellPander
Fig. 10 – Nowo dodany zestaw

Dodawanie produktów

W kolejnym kroku dodamy do naszego zestawu produkt fizyczny. Znajdując się nadal w zakładce „Zestawy”, przy nowo dodanej pozycji klikamy przycisk „Edytuj produkty”.

 • SellPander
Fig. 7 – Edycja produktów zestawu

Następnie w sekcji „Dodaj produkt” uzupełniamy dane w następujący sposób:

 • Nazwa: Soczewka (produkt fizyczny)
 • Prefix/SKU: PROD-SOCZEWKA
 • SellPander
Fig. 8 – Dodawanie nowego produktu

Zostajemy przekierowani do formularza edycji produktu. Uzupełniamy ilość produktów w zamówieniu i upewniamy się, że pole „Produkt statyczny (stały)?” jest odznaczone. Następnie dodajemy parametry. Uwaga: Należy pamiętać, że w przypadku produktów kolejność parametrów ma znaczenie, i wpływa na to, jak finalnie będzie wyglądał identyfikator. Przykładowo, zamieniając ze sobą kolejnością parametrów „oś soczewki” i „moc soczewki” otrzymamy identyfikator PROD-SOCZEWKA-100-M01 zamiast PROD-SOCZEWKA-M01-100.

W naszym przypadku przyjmujemy, że jako pierwszy parametr zastosujemy cylinder soczewki, następnie oś, a na koniec moc. Uzupełniamy formularz i klikamy przycisk „Zapisz”

 • SellPander
Fig. 9 – Formularz konfiguracji produktu

Nowo dodany produkt możemy zobaczyć w tabeli produktów zestawu „soczewki (3 parametry)”

 • SellPander
Fig. 10 – Zestaw z dodanym produktem

Weryfikacja

W tej sekcji zajmiemy się sprawdzeniem poprawności konfiguracji przy pomocy systemu Baselinker.

Na początek przyjrzyjmy się produktom znajdującym się w magazynie. Dla uproszczenia na zrzucie ekranu pokazanych zostało tylko kilka możliwości konfiguracji.

 • SellPander
Fig. 11 – Produkty w magazynie Baselinker

Uwaga: w przypadku produktów z wieloma parametrami, ilość dostępnych kombinacji może okazać się bardzo duża. Jeżeli nie posiadasz utworzonych produktów fizycznych, możesz skorzystać z generatora wariantów

W moim przypadku korzystam z opcji łączenia „Połącz na podstawie SKU”. Jeżeli korzystasz z innej opcji, nie zapomnij uzupełnić identyfikatorów w polach dodatkowych. (Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule pt. „W jaki sposób łączymy produkty„).

W celu przeprowadzenia testów tworzymy 2 zamówienia, każde zawierające jeden zestaw soczewek.

 • SellPander
Fig. 12 – Zamówienia testowe

Przechodzimy teraz do zakładki „Weryfikacja” w panelu SellPander. Możemy w nim zobaczyć omawiane zamówienia testowe:

 • SellPander
Fig. 13 – Zamówienia w panelu SellPander

Dla potrzeb testów załóżmy, że dla zamówienia nr. 1 klient wybrał soczewkę o parametrach:

 • Cylinder: -1,25
 • Oś: 100
 • Moc: -9,5

Natomiast dla zamówienia nr. 2 klient zdecydował się na:

 • Cylinder: -1,25
 • Oś: 105
 • Moc: -10

W zamówieniu pierwszym zaznaczamy odpowiednią opcję i klikamy przycisk „Zatwierdź”.

 • SellPander
Fig. 14 – Obsługa pierwszego zamówienia

W panelu Baselinker możemy zobaczyć efekty naszych działań:

 • SellPander
Fig. 15 – Rozbite pierwsze zamówienie

Procedurę powtarzamy dla drugiego zamówienia, tym razem wybierając cylinder -1,25, oś 105 i moc -10. Po kliknięciu przycisku „Zatwierdź” ponownie sprawdzamy panel Baselinker.

 • SellPander
Fig. 19 – Rozbite oba zamówienia

Powiązane artykuły

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.