Konfiguracja ustawień systemu

W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zmienić ustawienia w systemie SellPander.

Zmiana ustawień

Aby zmienić ustawienia konta, zaloguj się do panelu aplikacji SellPander, a następnie z menu nawigacji wybierz opcję „Ustawienia”. Zostaniesz przeniesiony do formularza, w którym możesz zmienić wybrane przez siebie wartości. Aby zmienić ustawienia modułów zestawów statycznych i dynamicznych, wybierz zakładkę „Baselinker”

 • SellPander
Fig. 1 – Zakładka ustawień, sekcja Baselinker

Poniżej znajdują się objaśnienia poszczególnych pól:

 • Token API Baselinker – Unikalny kod (Token) aplikacji Baselinker. Znajdziesz go w swoim panelu konta Baselinker, w zakładce „Moje konto > API”.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie fig-1.3-token-api-1024x66.png
 • SellPander
Fig. 2 – Token API Baselinker
 • Identyfikator magazynu (domyślnie magazyn baselinkera) – Magazyn, w którym znajdują się zestawy i ich produkty składowe.
 • Pobieraj zamówienia o statusie – Status Baselinker, z którego mają być pobierane zamówienia (zakładka „Weryfikacja”) (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Przekaż zamówienia do statusu (Weryfikacja) – Status Baselinker, do którego przekazane mają zostać zamówienia zweryfikowane przez obsługę i klienta (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Przekaż zamówienia do statusu (Rozbijanie statyczne) – Status Baselinker, do którego przekazane mają zostać zamówienia podzielone na fizyczne produkty (Moduł zestawy statyczne)
 • Połącz fizyczne produkty na podstawie – Wartość, po której produkty fizyczne będą wyszukiwane w magazynie Baselinker. Do wyboru są 3 możliwości:
  a) numer SKU produktu
  b) Opis dodatkowy 1
  c) Opis dodatkowy 2

  W przypadku wyboru opcji „Połącz po SKU” system wyszuka produkty w magazynie Baselinker, na podstawie numeru SKU/Prefixu. W przypadku wybrania opcji „Połącz po opisie”, system wyszuka produkty na podstawie nazwy. Więcej informacji na temat łączenia produktów znajduje się w tym artykule.

  Wybrana wartość ma zastosowanie tylko dla modułu zestawy dynamiczne.

 • Pobieraj tylko zamówienia zawierające produkty znajdujące się w systemie – Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlanie w tabeli weryfikacji tylko zamówień zawierających produkty znajdujące się w systemie, zamiast wyświetlania wszystkich zamówień z danego statusu (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Wyślij email, kiedy ilość sztuk produktu zejdzie poniżej danego poziomu (Zestawy dynamiczne) – Zaznaczenie tego pola spowoduje wysłanie na podany przy rejestracji adres email powiadomienia, jeżeli ilość sztuk produktu w magazynie będzie mniejsza aniżeli zadeklarowana w kolejnym polu.
 • Wysyłaj powiadomienia kiedy ilość sztku wariantu jest niższa niż – Pole dostępne tylko przy włączonej opcji wysyłania powiadomień. Powiadomienia zostaną wysłane, jeżeli ilość produktów w magazynie będzie niższa aniżeli podana.
 • Użyj cen z magazynu dla rozbitych produktów – W przypadku zaznaczenia tego pola, system zastosuje ceny podane w magazynie Baselinker, jako ceny bazowe produktów w zamówieniach. Uwaga! Użycie tej funkcji może powodować ustawienie niepoprawnych cen zamówień. Zanim zaznaczysz to pole, upewnij się, że suma cen produktów fizycznych w magazynie jest zawsze równa cenie zestawu. Nie rekomendujemy stosowania tego ustawienia. (Moduł zestawy statyczne i zestawy dynamiczne)

 • Jeżeli cena zestawu nie może zostać podzielona, dodaj pozostałe koszty (tylko jeżeli odznaczono pole „Użyj cen z magazynu dla rozbitych produktów) – Ustawienie używane jest w przypadku zestawów, w których cena bazowa nie może zostać równo rozdzielona na produkty fizyczne (np. Koszt zestawu składającego się z 2 produktów wynosi 99,99 zł – nie istnieje możliwość równego podziału ceny). W takim przypadku system przypisze każdemu produktowi najwyższą możliwą cenę (w omawianym przypadku – 49,99 zł), a resztę (1 gr) doda:
  a) Do kosztów wysyłki
  b) Jako osobną pozycję o wybranej nazwie
  c) Do pojedynczego produktu (jeżeli takowy istnieje w zestawie – jeżeli nie, system rozbije ostatni produkt na 2 pozycje w ilościach X – 1 i 1, a następnie przypiszę cenę do pojedynczego produktu.

  Dowiedz się, jak dokładnie obliczamy cenę z tego artykułu.

  Ustawienie ma zastosowanie dla modułów zestawów statycznych i dynamicznych

Ustawienia SMS

Aby zmienić ustawienia integracji SMS, w zakładce „Ustawienia” wybierz sekcję „SMS„. Aby dowiedzieć się więcej na temat integracji SMS, kliknij tutaj

 • SellPander
Fig. 3 – Formularz ustawień, sekcja SMS

Poszczególne pola w sekcji SMS, oznaczają co następuje:

 • Włącz wysyłkę SMS – Zaznaczenie tego pola powoduje włączenie funkcji wysyłania SMS.
 • Treść wiadomości SMS – Treść wiadomości, która ma zostać wysłana w wiadomości SMS do klienta. Omawiany tekst znajduje się przed adresem URL prowadzącym do strony zamówienia.

  Długość i zawartość wiadomości SMS wpływa na koszt jednostkowy wiadomości SMS. Dowiedz się więcej.
 • Dokup punkty – W tej sekcji możesz dokupić punkty SMS, które są wymagane do poprawnego działania aplikacji.

Powiazane artykuły

Spis treści

Zapisz się do naszego newslettera!

Zapisz się do naszego newslettera!

Chcesz być na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, ofertami i wydarzeniami? Dołącz do naszej społeczności i otrzymuj informacje prosto na swoją skrzynkę e-mail!

Dziękujemy za zapisanie się! Twoja subskrypcja została pomyślnie zarejestrowana. Czekaj na najnowsze wiadomości i oferty, które otrzymasz prosto na Swoją skrzynkę e-mail.