Konfiguracja ustawień systemu

W tym artykule wyjaśniamy, w jaki sposób zmienić ustawienia w systemie SellPander.

Zmiana ustawień

Aby zmienić ustawienia konta, zaloguj się do panelu aplikacji SellPander, a następnie z menu nawigacji wybierz opcję „Ustawienia”. Zostaniesz przeniesiony do formularza, w którym możesz zmienić wybrane przez siebie wartości. Aby zmienić ustawienia modułów zestawów statycznych i dynamicznych, wybierz zakładkę „Baselinker”

 • SellPander
Fig. 1 – Zakładka ustawień, sekcja Baselinker

Poniżej znajdują się objaśnienia poszczególnych pól:

 • Token API Baselinker – Unikalny kod (Token) aplikacji Baselinker. Znajdziesz go w swoim panelu konta Baselinker, w zakładce „Moje konto > API”.
Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie fig-1.3-token-api-1024x66.png
 • SellPander
Fig. 2 – Token API Baselinker
 • Identyfikator magazynu (domyślnie magazyn baselinkera) – Magazyn, w którym znajdują się zestawy i ich produkty składowe.
 • Pobieraj zamówienia o statusie – Status Baselinker, z którego mają być pobierane zamówienia (zakładka „Weryfikacja”) (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Przekaż zamówienia do statusu (Weryfikacja) – Status Baselinker, do którego przekazane mają zostać zamówienia zweryfikowane przez obsługę i klienta (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Przekaż zamówienia do statusu (Rozbijanie statyczne) – Status Baselinker, do którego przekazane mają zostać zamówienia podzielone na fizyczne produkty (Moduł zestawy statyczne)
 • Połącz fizyczne produkty na podstawie – Wartość, po której produkty fizyczne będą wyszukiwane w magazynie Baselinker. Do wyboru są 3 możliwości:
  a) numer SKU produktu
  b) Opis dodatkowy 1
  c) Opis dodatkowy 2

  W przypadku wyboru opcji „Połącz po SKU” system wyszuka produkty w magazynie Baselinker, na podstawie numeru SKU/Prefixu. W przypadku wybrania opcji „Połącz po opisie”, system wyszuka produkty na podstawie nazwy. Więcej informacji na temat łączenia produktów znajduje się w tym artykule.

  Wybrana wartość ma zastosowanie tylko dla modułu zestawy dynamiczne.

 • Pobieraj tylko zamówienia zawierające produkty znajdujące się w systemie – Zaznaczenie tego pola powoduje wyświetlanie w tabeli weryfikacji tylko zamówień zawierających produkty znajdujące się w systemie, zamiast wyświetlania wszystkich zamówień z danego statusu (Moduł zestawy dynamiczne)
 • Wyślij email, kiedy ilość sztuk produktu zejdzie poniżej danego poziomu (Zestawy dynamiczne) – Zaznaczenie tego pola spowoduje wysłanie na podany przy rejestracji adres email powiadomienia, jeżeli ilość sztuk produktu w magazynie będzie mniejsza aniżeli zadeklarowana w kolejnym polu.
 • Wysyłaj powiadomienia kiedy ilość sztku wariantu jest niższa niż – Pole dostępne tylko przy włączonej opcji wysyłania powiadomień. Powiadomienia zostaną wysłane, jeżeli ilość produktów w magazynie będzie niższa aniżeli podana.
 • Użyj cen z magazynu dla rozbitych produktów – W przypadku zaznaczenia tego pola, system zastosuje ceny podane w magazynie Baselinker, jako ceny bazowe produktów w zamówieniach. Uwaga! Użycie tej funkcji może powodować ustawienie niepoprawnych cen zamówień. Zanim zaznaczysz to pole, upewnij się, że suma cen produktów fizycznych w magazynie jest zawsze równa cenie zestawu. Nie rekomendujemy stosowania tego ustawienia. (Moduł zestawy statyczne i zestawy dynamiczne)

 • Jeżeli cena zestawu nie może zostać podzielona, dodaj pozostałe koszty (tylko jeżeli odznaczono pole „Użyj cen z magazynu dla rozbitych produktów) – Ustawienie używane jest w przypadku zestawów, w których cena bazowa nie może zostać równo rozdzielona na produkty fizyczne (np. Koszt zestawu składającego się z 2 produktów wynosi 99,99 zł – nie istnieje możliwość równego podziału ceny). W takim przypadku system przypisze każdemu produktowi najwyższą możliwą cenę (w omawianym przypadku – 49,99 zł), a resztę (1 gr) doda:
  a) Do kosztów wysyłki
  b) Jako osobną pozycję o wybranej nazwie
  c) Do pojedynczego produktu (jeżeli takowy istnieje w zestawie – jeżeli nie, system rozbije ostatni produkt na 2 pozycje w ilościach X – 1 i 1, a następnie przypiszę cenę do pojedynczego produktu.

  Dowiedz się, jak dokładnie obliczamy cenę z tego artykułu.

  Ustawienie ma zastosowanie dla modułów zestawów statycznych i dynamicznych

Ustawienia SMS

Aby zmienić ustawienia integracji SMS, w zakładce „Ustawienia” wybierz sekcję „SMS„. Aby dowiedzieć się więcej na temat integracji SMS, kliknij tutaj

 • SellPander
Fig. 3 – Formularz ustawień, sekcja SMS

Poszczególne pola w sekcji SMS, oznaczają co następuje:

 • Włącz wysyłkę SMS – Zaznaczenie tego pola powoduje włączenie funkcji wysyłania SMS.
 • Treść wiadomości SMS – Treść wiadomości, która ma zostać wysłana w wiadomości SMS do klienta. Omawiany tekst znajduje się przed adresem URL prowadzącym do strony zamówienia.

  Długość i zawartość wiadomości SMS wpływa na koszt jednostkowy wiadomości SMS. Dowiedz się więcej.
 • Dokup punkty – W tej sekcji możesz dokupić punkty SMS, które są wymagane do poprawnego działania aplikacji.

Powiazane artykuły

Spis treści